1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Nowe i atypowe leki przeciwpsychotyczne

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie