1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Miejsce szpitala psychiatrycznego w terapii schizofrenii

Maria Pałuba1
1. Szpital Psychiatryczny - Tworki