1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Koszty schizofrenii

Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu