1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Doświadczenia własne ze stosowania risperidonu w schizofreniach

Małgorzata Rzewuska1, Jerzy Samochowiec1, Jarosław Białek1, Marzanna Choma1, Zuzanna Konieczyńska1, Krystyna Sobucka1, Tadeusz Szafrański1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii i III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 3, 71-81

Streszczenie

U 30 chorych na schizofrenię, u których uprzednia farmakoterapia nie przyniosła poprawy, przeprowadzono leczenie risperidonem. U połowy chorych stosowanie risperidonu przez 6 tygodni przyniosło istotną poprawę stanu psychicznego. Objawy niepożądane podczas leczenia występowały rzadziej niż podczas stosowania innych neuroleptyków i tylko u 7% leczonych były nasilone znacznie.