1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Badanie jakości życia w schizofrenii

Jerzy Samochowiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie