1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Badania przepływu mózgowego w schizofrenii

Wojciech J. Bieńkiewicz1
1. Katedra i I Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi