Archiwum

1996, tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Świadoma zgoda w schizofrenii

Sławomir Sidorowicz, Grzegorz Bagiński
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 3, 62-70

Na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia omówiono trudności wyłaniające się w uzyskiwaniu świadomej zgody na leczenie i udział w badaniach u chorych na schizofrenię. Uzyskiwanie świadomej zgody uznano za czasochłonny i pracochłonny proces, stawiający duże wymagania zarówno lekarzowi, jak i choremu.

Artykuł

Doświadczenia własne ze stosowania risperidonu w schizofreniach

Małgorzata Rzewuska, Jerzy Samochowiec, Jarosław Białek, Marzanna Choma, Zuzanna Konieczyńska, Krystyna Sobucka, Tadeusz Szafrański
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 3, 71-81

U 30 chorych na schizofrenię, u których uprzednia farmakoterapia nie przyniosła poprawy, przeprowadzono leczenie risperidonem. U połowy chorych stosowanie risperidonu przez 6 tygodni przyniosło istotną poprawę stanu psychicznego. Objawy niepożądane podczas leczenia występowały rzadziej niż podczas stosowania innych neuroleptyków i tylko u 7% leczonych były nasilone znacznie.