1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Normotymiczne działanie karbamazepiny

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu