1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Antagoniści aminokwasów pobudzających w farmakoterapii chorób układu nerwowego

Maria Jessa1, Maciej Nazar1, Adam Płaźnik1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademia Medyczna, Warszawa
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 2, 3-13

Streszczenie

Autorzy prezentują aktualne dane, dotyczące neurobiologicznych podstaw stosowania antagonistów aminokwasów pobudzających w klinice. Mimo że związki te nie są obecnie powszechnie stosowane w terapii chorób układu nerwowego, istnieją teoretyczne wskazania do testowania ich skuteczności w chorobie Parkinsona, depresji, padaczce, schorzeniach neurodegeneracyjnych i stanach niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego.