Archiwum

1996, tom 12, zeszyt 2

Artykuł

Antagoniści aminokwasów pobudzających w farmakoterapii chorób układu nerwowego

Maria Jessa, Maciej Nazar, Adam Płaźnik
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 2, 3-13

Autorzy prezentują aktualne dane, dotyczące neurobiologicznych podstaw stosowania antagonistów aminokwasów pobudzających w klinice. Mimo że związki te nie są obecnie powszechnie stosowane w terapii chorób układu nerwowego, istnieją teoretyczne wskazania do testowania ich skuteczności w chorobie Parkinsona, depresji, padaczce, schorzeniach neurodegeneracyjnych i stanach niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego.

Artykuł

Leczenie padaczki

Krystyna Niedzielska, Maria Barańska-Gieruszczak
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 2, 14-31

Autorki przedstawiają współczesne zasady postępowania terapeutycznego u chorych z padaczką.