1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Włączanie analizy ekonomicznej w prace rozwojowe nad nowymi produktami w firmach farmaceutycznych

Martin Dossenbach1
1. Lekarz prowadzący badania kliniczne, Eli Lilly, Wiedeń, Austria
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 1, 17-23

Streszczenie

Całościowy koszt opieki medycznej i farmaceutycznej stale wzrasta. Sumaryczny wydatek ponoszony przez społeczeństwo, instytucje opieki zdrowotnej oraz pacjentów, w zestawieniu z kosztami finansowymi będzie coraz powszechniej analizowany i musi zostać w przyszłości określony. Będziemy stale wypełniać zadania na polu farmakoekonomii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa inwestują oraz będą kontynuowały inwestowanie w rozwój nowych substancji farmakologicznych. Ale oczywiste strony negatywne również będą wykazywały dobre strony, jak to zostało przedstawione przez Adriana Towse, szefa Biura Farmakoekonomii Medycyny w Wielkiej Brytanii – „Farmakoekonomia zdrowia stwarza okazję dla przemysłu farmaceutycznego do wykazania swojej wartości dla społeczeństwa oraz drogę dla systemu opieki zdrowotnej do identyfikacji tej wartości".