1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Porównanie liczby i czasu hospitalizacji chorych na schizofrenię paranoidalną o przewlekłym przebiegu leczonych neuroleptykami w postaci doustnej i w formie depot

Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1, Beata Zaczeniuk-Zaremba1, Małgorzata Luks1, Agnieszka Ziołkowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Oddział Psychiatryczny ZOZ w Lipnie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 1, 46-56

Streszczenie

Porównano liczbę i długość rehospitalizacji w przewlekłych schizofreniach paranoidalnych z zaostrzeniami, leczonych neuroleptykami w postaci konwencjonalnej lub preparatami depot, w okresie 2, 4 i 6 lat. Wykazano istotną redukcję (o ponad połowę) liczby oraz czasu hospitalizacji (od 58% do 75%) u leczonych preparatami w postaci depot. Istotną redukcję czasu i liczby hospitalizacji obserwowano podczas stosowania każdego neuroleptyku depot.