1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Nauczanie racjonalnej farmakoterapii i podstaw gospodarki lekiem w świetle własnych doświadczeń

Sławój Kucharski1
1. Zakład Nauki o Leku AM w Poznaniu