1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Gromadzenie oraz identyfikacja kosztów poniesionych na opiekę medyczną wiążących się wyłącznie z leczeniem farmakologicznym

Richard J.M. Phillips1
1. Kierownik Działu Ekonomii Zdrowia, Pfizer (Wielka Brytania)