1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Badanie kosztów leczenia schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie