Archiwum

1996, tom 12, zeszyt 1

Artykuł

Włączanie analizy ekonomicznej w prace rozwojowe nad nowymi produktami w firmach farmaceutycznych

Martin Dossenbach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 1, 17-23

Całościowy koszt opieki medycznej i farmaceutycznej stale wzrasta. Sumaryczny wydatek ponoszony przez społeczeństwo, instytucje opieki zdrowotnej oraz pacjentów, w zestawieniu z kosztami finansowymi będzie coraz powszechniej analizowany i musi zostać w przyszłości określony. Będziemy stale wypełniać zadania na polu farmakoekonomii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa inwestują oraz będą kontynuowały inwestowanie w rozwój nowych substancji farmakologicznych. Ale oczywiste strony negatywne również będą wykazywały dobre strony, jak to zostało przedstawione przez Adriana Towse, szefa Biura Farmakoekonomii Medycyny w Wielkiej Brytanii – „Farmakoekonomia zdrowia stwarza okazję dla przemysłu farmaceutycznego do wykazania swojej wartości dla społeczeństwa oraz drogę dla systemu opieki zdrowotnej do identyfikacji tej wartości".

Artykuł

Porównanie liczby i czasu hospitalizacji chorych na schizofrenię paranoidalną o przewlekłym przebiegu leczonych neuroleptykami w postaci doustnej i w formie depot

Małgorzata Rzewuska, Krystyna Sobucka, Beata Zaczeniuk-Zaremba, Małgorzata Luks, Agnieszka Ziołkowska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 1, 46-56

Porównano liczbę i długość rehospitalizacji w przewlekłych schizofreniach paranoidalnych z zaostrzeniami, leczonych neuroleptykami w postaci konwencjonalnej lub preparatami depot, w okresie 2, 4 i 6 lat. Wykazano istotną redukcję (o ponad połowę) liczby oraz czasu hospitalizacji (od 58% do 75%) u leczonych preparatami w postaci depot. Istotną redukcję czasu i liczby hospitalizacji obserwowano podczas stosowania każdego neuroleptyku depot.