Lista recenzentów tomu 33, 2017

Anna Antosik-Wójcińska
Przemysław Bieńkowski
Monika Dmitrzak-Węglarz
Dominika Dudek
Bogusław Habrat
Robert Hese
Małgorzata Janas-Kozik
Jan Jaracz
Hanna Karakuła-Juchnowicz
Krzysztof Krysta
Marek Krzystanek
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Jerzy Landowski
Agnieszka Permoda-Osip
Piotr Popik
Barbara Remberk
Agnieszka Remlinger-Molenda
Janusz Rybakowski
Jerzy Samochowiec
Marcin Siwek
Tomasz Sobów
Łukasz Święcicki
Monika Talarowska
Adam Wichniak

Wszystkim Recenzentom serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i czas poświęcony na recenzowanie prac. Państwa kompetencje, wiedza i zaangażowanie w istotny sposób przyczyniają się do podnoszenia poziomu naszego pisma.
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski