Current issue

Back

Volume 32, issue 3

Scientific conference report

Report on the 8th ECNP School of Neuropsychopharmacology, 26 June – 1 July 2016, Oxford

Przemysław Sieracki1
1. Oddział Psychiatryczny SPS ZOZ Lębork
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 193–196
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.09.002