Current issue

Back

Volume 32, issue 3

Review article

Antidepressive effect of botulinum neurotoxin injection

Marek Krzystanek1, Artur Pałasz3, Rafał Skowronek2, Roman Wojnar1, Ewa Martyniak1
1. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katowice
2. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Katowice
3. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Histologii i Embriologii, Zakład Histologii, Katowice
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 171–180
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.08.001