2018 issue 1

Back

Volume 34, issue 1

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Date of publication: 18-05-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.06.006