2016 issue 4

Back

Volume 32, issue 4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (4), 205–207
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.03.003