2016 issue 3

Back

Volume 32, issue 3

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 141–143
Date of publication: 21-11-2016