2015 issue 3-4

Back

Volume 31, issue 3-4

Erratum

Erratum to the article: The effect of ketamine anesthesia for electroconvulsive therapy on the level of brain natriuretic peptide / Wpływ ketaminy zastosowanej podczas znieczulenia do elektrowstrząsów, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31(2)

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 267–268
Date of publication: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.02.002