2015 issue 3-4

Back

Volume 31, issue 3-4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 197–199
Date of publication: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.02.003