2015 issue 2

Back

Volume 31, issue 2

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2), 109–111
Date of publication: 18-11-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.10.006