2013 issue 3–4

Back

Volume 29, issue 3–4

Letter to the Editor

Some remarks about neuroleptic malignant syndrome and electroconvulsive therapy

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 193–194
Address for correspondence:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, 66–213 Skąpe, tel.: 68 34 19 450, e-mail: szpital@ciborz.eu