2012 Issue 3–4

Back

Volume 28, issue 3–4

Scientific conference report

The report on the 4th ECNP School of Neuropsychofarmacology, July 2012, Oxford, England

Jan Brykalski1, Aleksandra Rajewska-Rager2
1. IV Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 3–4, 169–173
Address for correspondence:
Jan Brykalski
IV Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 22 86 44 746
e-mail: jan.brykalski@mp.pl