2012 issue 2

Back

Volume 28, issue 2

Scientific conference report

Report from ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology (19–24 February 2012, Venice, Italy)

Joanna Brągoszewska1, Artur Wiśniewski2
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 107–110
Address for correspondence:
Joanna Brągoszewska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 45 82 806
e-mail: jbragoszewska@ipin.edu.pl