2011 issue 3-4

Back

Volume 27, issue 3-4

Review article

Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych

Dominika Dudek1, Janusz Rybakowski2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 135-157