2011 issue 3-4

Back

Volume 27, issue 3-4

Scientific conference report

Sprawozdanie z warsztatu: Choroba Afektywna Dwubiegunowa, Barcelona 14-15.06.2011

Aleksandra Rajewska-Rager1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 159-162