2011 issue 3-4

Back

Volume 27, issue 3-4

Scientific conference report

Sprawozdanie z Trzeciej Szkoły Neuropsychofarmakologii ECNP (Oxford, Wielka Brytania, 3-7 lipca 2011)

Marlena Sokół-Szawłowska1
1. Oddział Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 163-165