2011 issue 3-4

Back

Volume 27, issue 3-4

Review article

Application of monitoring techniques into pharmacotherapy of depression Part II: Therapeutic Drug Monitoring

Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Agata Biernacka-Bazyluk1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 129-133
Keywords: therapeutic drug monitoring, clinical state, pharmaco – EEG
Address for correspondence:
Maria Radziwoń-Zaleska
Katedra Psychiatryczna WUM
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
Tel. 22 825 12 36
E-mail: maria.radziwon@wum.edu.pl