2011 issue 1

Back

Volume 27, issue 1

Article

Zaburzenia psychiczne a cukrzyca

Danuta Pupek-Musalik1
1. Zespół Roboczy ds. oceny ryzyka zaburzeń metabolicznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 1, 17–20