2011 issue 1

Back

Volume 27, issue 1

Article

Otyłość - przyczyny, sposoby postępowania - problem kliniczny w psychiatrii

Lucyna Ostrowska1
1. Zespół Roboczy ds. oceny ryzyka zaburzeń metabolicznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 1, 21–28