2010 issue 2

Back

Volume 26, issue 2

Scientific conference report

Report on the session: The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in the etiopathogenesis and treatment of psychiatric disorders. 43 rd Congress of the Polish Psychiatrist Association, Poznań, 23-26.06.2010

Tomasz Pawełczyk1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 71–77
Address for correspondence:
Tomasz Pawełczyk
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Uniwersytet Medyczny
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: tomasz.pawelczyk@umed.lodz.pl