2010 issue 2

Back

Volume 26, issue 2

Scientific conference report

Report on the educational session of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). 43rd Congress of the Polish Psychiatric Association, Poznań, 23-26.06.2010

Agnieszka Remlinger1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 65–69
Address for correspondence:
Agnieszka Remlinger
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
e-mail: aremlinger@gmail.com