2009 issue 2

Back

Volume 25, issue 2

Special article

List konsultanta krajowego z psychiatrii

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 2, 117