2007 issue 4

Back

Volume 23, issue 4

Article

Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 207–213