2007 issue 3

Back

Volume 23, issue 3

Article

Zalecenia dotyczące stosowania preparatów klozapiny

Janusz Rybakowski1, Jerzy Samochowiec2
1. Przewodniczący Sekcji Psychofarmakoterapii ZG PTP
2. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 3, 153–154