Archives

2007, volume 23, issue 3

Standardy leczenia zaburzeń odżywiania

Bulimia psychiczna - BP

Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Cezary Żechowski, Jerzy Samochowiec
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 3, 139–141
Standardy leczenia zaburzeń odżywiania

Algorytmy

Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Cezary Żechowski, Jerzy Samochowiec