2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Uzupełnienie do Zasad Tworzenia Polskiego Nazewnictwa Leków, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Adam Płaźnik1
1. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie