2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Postępowanie w depresji lekoopornej

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 23–29