2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Leczenie zespołów maniakalnych

Jerzy Samochowiec1, Janusz Rybakowski2
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 35–40