2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Farmakologiczna profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 47–51