2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Farmakologiczna profilaktyka depresji okresowo nawracającej

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 31–33