2007 issue 1

Back

Volume 23, issue 1

Article

Choroba afektywna dwubiegunowa o przebiegu z częstymi nawrotami/częstą zmianą faz

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 41–44