2006 issue 3-4

Back

Volume 22, issue 3-4

Scientific conference report

Sprawozdanie z konferencji Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii, 30 listopada – 1 grudnia 2006, Poznań

Dorota Łojko1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 193–194
Address for correspondence:
Dorota Łojko
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
e-mail: neuropsychiatria@amp.edu.pl