2006 issue 3-4

Back

Volume 22, issue 3-4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych