2006 issue 1

Back

Volume 22, issue 1

Article

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii w sprawie badań leków psychotropowych z zastosowaniem placebo u osób z zaburzeniami psychicznymi