2004 issue 2

Back

Volume 20, issue 2

Article

Tolerancja i bezpieczeństwo escitalopramu

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 2, 231-247